Bireysel Emeklilik

Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin gönüllü tasarruf esasına dayalı tamamlayıcısı olarak oluşturulmuş, birikimlerin yatırıma yönlendirilmesini sağlayan ve son dönemde devlet katkısı ile desteklenen bir yatırım sistemidir. Bireysel ve  şartlarının kısmen şirketler tarafından belirleneceği “işveren katkılı” gruplar şeklinde veya gönüllü gruplar şeklinde organize edip özel çözümler üretmek olasıdır.