Sık Sorulan Sorular

Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bir çok detaya buradan ulaşabilirsiniz...

 

S.Sağlık Sigortası poliçesi nedir?

C.Sağlık sigortaları, seçtiğiniz teminat türüne göre sağlık durumunuzda beklenmeyen ve ani bir olumsuzlukla karşılaştığınızda devreye girerek hayatınızı kolaylaştıran sigorta ürünleridir. 

S.Sağlık Sigortası fiyatları nasıl hesaplanmaktadır?

C.Seçtiğiniz plan, teminat - alt teminat, anlaşmalı kurum ve de risk analiz sonuçlarınız gibi değişkenlerle göre priminiz değişkenlik gösterebilecektir. 

S.Kendi plan/programımı seçebilir miyim?

C.Kendi ihtiyaçlarınıza göre ayakta ve yatarak tedavi teminatlarını ayrı ayrı seçerek kendi planınızı oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz bir teminat için ilave Ayakta Tedavi Teminatı'nı alabilirsiniz; bununla beraber tek başına Ayakta Tedavi Teminatı'nı alamazsınız.

S.Başvuru formu doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

C.Sağlık başvuru formlarının dikkatlice okunması ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Çünkü başvuru formunda eksik olarak bırakılan soruların yanıtları "HAYIR" olarak işleme alınmaktadır. Ayrıca herhangi bir sorunun veya bölümün boş bırakılması, poliçenizin düzenlenmesini geciktirebilir ya da başvurunuzun değerlendirmeye alınamamasına sebep olabilir. Başvuru formunda yer alan sorularda geçmişte geçirilen veya sure gelen tüm hastalıkların hiç doktora gidilmemiş veya tanısı konulmamış dahi olsa tüm şikayetler ve rahatsızlıklar hakkında beyan verilmesi gerekmektedir. Başvuru formunda sorulmamış olsa bile sözleşme konusu rizikonun takdirine etkili olan ve tarafınızca bilinen diğer hususların da başvuru sırasında beyan gerekmektedir. Sözleşmenin yapılmasından sonra meydana gelen değişiklikleri süresi içinde sigortacıya bildirmek zorunludur.

S.Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

C.Yatarak Tedavi Teminatı, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, Sigortalı'nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderlerini, küçük müdahaleleri özel ve genel şartlara uygun olarak karşılar. 

Hastanede Sigortalı'nın yatarak tedavi görmesi durumunda;

 • Günlük oda (Standart tek yataklı oda ücreti ile sınırlıdır.) 
 • Yemek, refakatçi
 • Doktor
 • İlaç
 • Ameliyathane
 • Operatör
 • Anestezist
 • Hemşire (Standart hemşirelik ücreti ile sınırlıdır.)
 • Yoğun bakım
 • Her türlü sarf malzeme giderleri 
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Böbrek taşı kırma (ESWL) 

teminat kapsamındaki bir rahatsızlığa ilişkin yatış sırasında veya sonrasında 3 ay içinde başlamak şartıyla gerçekleştirilen fizik tedavi giderleri, bu teminat kapsamında değerlendirilir ve sertifikada belirtilen teminat limit ve katılım oranları doğrultusunda Özel ve Genel Şartlara uygun olarak karşılanır.

S.Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

C.Ayakta Tedavi Teminatları tek başına verilemez, ancak Yatarak Tedavi Teminatı ile birlikte alınabilir.

Aşağıdaki tedavi harcamalarını kapsar:

 • Doktor muayenesi
 • Reçeteli ilaç
 • Tanı
 • İleri tanı 
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon

S.Sigorta Sözleşmesi kapsamında talep edilen harcamalardan ödenecek tazminat tutarı, nasıl değerlendirilir?

.Sigorta Sözleşmesi kapsamında tazminat tutarı aşağıdaki hususlara göre değerlendirilir.

İstisnalar Aşaması: Sigorta Sözleşmesi`nde belirtilmiş istisnalar ile varsa Sigortacı tarafından konulmuş olan özel istisnaların incelenmesi sonucunda mevcut vaka için her hangi bir istisna halinin geçerli olup olmadığına karar verilir.

Hizmet Düzeyi Aşaması: Poliçe'de belirtilen özel istisnalar, kısıtlamalar, limitler, katılım payı ya da asgari muafiyet varsa bu aşamada belirlenir.

Hizmet türü, Coğrafi Bölge ve Anlaşmalı Kuruluş Aşaması: Sigortacı'nın sorumluluğu, hizmetin türü, acil olup olmadığı, Coğrafi Bölgesi ve hizmetin verildiği kuruluşun türüne, anlaşmalı olup olmadığına bağlıdır. Poliçenin ekinde sunulan Plan/ Programda bütün ülkelerin sınıflandırıldığı bölgeler belirtilmiştir. Sigortalı'nın belirli bir Coğrafi Bölgede belirli bir kuruluşta aldığı sağlık hizmeti için yapılan masraflardan katılım payı ve/veya tüm muafiyetlerin çıkarılmasından sonra kalan tutar Sigortacı'nın üstlenmesi gereken bölümü gösterir.

Toplam Asgari Muafiyet Aşaması: Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Kabul Edilebilir Harcamalardan varsa Toplam Asgari Muafiyet tutarı çıkartılır.

Toplam Limit Aşaması: Bundan önceki aşamalar sonucunda belirlenen Kabul Edilebilir Harcamalar varsa toplam limite kadar ödenir.

S.Ömür boyu yenileme garantisine nasıl hak kazanırım?

C.Sigorta Şirketleri arasında değişiklik göstermekle birlikte Kesintisiz 3 ile 4 yıl boyunca aynı planda sağlık sigortalısı olmanız, 55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olmanız ve son üç yıl h/p oranı ortalamanızın da %70 ile %80’in altında olması halinde "Yeniden Risk Değerlendirilmesi Yapılmaksızın Yineleme Taahhüdü" için değerlendirilmeye hak kazanırsınız.

S.Bekleme süresi nedir?

C.Bazı hastalıkların sigorta kapsamına alınmadan önce geçmesi gereken süredir. Bekleme süreleri genelde poliçenizin sadece ilk yılında söz konusudur ve yenileme ile birlikte ortadan kalkar.

S.İstisna nedir?

C.Poliçe Özel ve Genel Şartlarında ayrıntılı olarak belirtilen ve poliçenizde kapsam dışı tutulan durumlardır.

S.Prim ödemelerimi nasıl yapabilirim?

C.Prim ödemelerinizi; nakit, kredi kartı, banka havalesi veya çek ile yapabilirsiniz.

S.Anlaşmalı olmayan kurumlardaki tedavilerimiz karşılanıyor mu?

C.Tedavilerinizde anlaşmalı olmayan bir kuruluşu tercih ettiğinizde evraklarınızı ve faturanızı şirketimize ulaştırmanız halinde harcamalarınız; ödeme oranınız, poliçe özel ve genel şartları ile sertifikanızda belirtilen teminat ve limitler dahilinde değerlendirilmektedir.

S.Yatarak tedavi işlemleri için provizyon süreci nedir?

C.Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilecek tedaviler için alınmış provizyon onayları 7 gün içerisinde gerçekleşmesi durumunda geçerlidir. Bu süre içerisinde gerçekleşmeyen işlemleriniz için yeniden provizyon almanız gerekmektedir. 7 gün içinde işlemi yapılmayan ve yeniden provizyon onayı alınmayan işlemler için Sigorta Şirketinin red etme hakkı saklıdır. 
Provizyon onayı alınmış ve yatış işlemi gerçekleşmiş tüm yatışlarda 10. günden sonraki konuya ilişkin giderlerin karşılanabilmesi için 11. gün Sigortacı'dan tekrar onay alınması gerekmektedir.

S.Tazminat harcamalarım kaç gün içinde geri ödenir?

C.Bütün evraklarınız eksiksiz olması ve ilgili giderin poliçeniz teminatları ile özel ve genel şartlar dahilinde olması şartıyla en geç 5 iş günü içerisinde ödemeniz hesabınıza gönderilmektedir.

S: Ferdi kaza sigortalarında yaş sınırı var mı?

C: Evet yaş sınırı vardır. 18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan kişiler Ferdi Kaza sigortası yaptırabilirler.

S: Ferdi kaza sigortası neleri teminat altına alır?

C: Kaza sonucu vefat teminatı, Kaza sonucu sakatlık teminatı, Tedavi masrafları teminatı (Ek teminatı), Gündelik tazminat teminatı (Ek teminat)

 

S: Hazine Müsteşarlığı'nın kasko sigortasında yaptığı değişiklikler ne zaman yürürlüğe girdi? Değişiklikler hangi poliçeleri kapsayacak?

C: 1 Nisan 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklikler 1 Nisan 2013 tarihinden sonra yapılacak poliçeleri kapsayacak. Yürürlükte olan poliçelerinse süresi bitince yenilemeleri bu değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenlenecektir.

S: Poliçede sigorta değeri yer almıyor? Hasar ödemeleri nasıl yapılacak?

C: Primin belirlenmesinde ve hasarın ödenmesinde aracın piyasa rayiç değeri baz alınacaktır. Bu nedenle sigorta şirketleri piyasa rayiç bedellerini nereden tespit ettiklerini, neyi referans aldıklarını mutlaka poliçe üzerinde belirtmelidir.

S: Poliçede rayiç bedel için referans alınan/alınacak kurum yazmıyorsa hasar ödemesi nasıl yapılacak?

C: Herhangi bir nedenden dolayı rayiç bedel için referans alınan kurum belirtilmedi ise; hasar, Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı rayiç bedel listesine göre ödenecektir.

S: Rayiç bedellerin belirlenmesinde hangi kurumlar referans alınabilecek?

C: Türkiye Sigorta Birliği, oto alım-satımı yapılan internet siteleri, oto pazarları, oto galerileri, bayiler ya da bu konuyla ilgili kuruluşlar referans alınabilecek.

S: Araçların rayiç bedelleri nasıl belirlenecek?

C: Sigorta şirketlerinin bir kısmı Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınladığı kasko değer listesini baz alırken, bir kısmı alım-satım yapılan internet siteleri, galeriler ve oto acentelerinden alacakları fiyatların ortalamasını rayiç değer olarak belirleyecekler.

S: Yeni uygulamada yer alan kasko ürünleri ve teminatları nelerdir?

C: Kasko sigortasında yer alan teminatlar aşağıdaki gibidir;

 

 1. Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
 4. Aracın yanması,
 5. Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

Yeni uygulama ile 1 Nisan2013 tarihinden itibaren sigorta şirketleri "dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko, tam kasko" adı altında 4 farklı poliçe düzenleyecektir.

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.
Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

S: Neden seyahat sağlık sigortası yaptırmalıyım?

C: Seyahat sigortasi, sigortali olan kişinin yurtdışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlik sorunları gibi risklerini belirlemis oldugu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan bir sigorta poliçesidir.

S: Seyahat Sağlık Sigortası ne zaman yapılmalı?

C: Seyahat sağlık sigortası mutlaka seyahat başlamadan önce yapılmalıdır. Seyahat başladiktan sonra poliçe düzenlenemez, düzenlenmiş poliçede plan değişikliği yapılamaz veya süre uzatımı istenemez. Sigorta poliçesi ile ilgili bütün işlemlerin seyahat başlamadan önce tamamlanmış olması gerekir

 

 S.Tamamlayıcı sağlık sigortasında hangi teminatlar vardır? 

 C.Yatarak Tedavi

Poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek Yatarak tedavi gerektiren durumlar için; sigortalının dahili ve/veya cerrahi yatışları, cerrah veya hekim ücretleri,Doğum, ameliyat malzeme giderleri gibi yatarak tedavi gerektiren tıbbi müdahaleler limitsiz olarak kapsam dahilindedir.

Ayakta Tedavi

 Poliçe başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkabilecek tedavi gerektiren durumlar için doktor muayene, görüntüleme hizmetleri (MR, Tomografi vb.), tahlil, fizik tedavi verehabilitasyon giderleri gibi ayakta tedavi kapsamına dahil olan hizmetleri içerir.   Ayakta Tedavi Teminatı; doktor muayene ve doktorunuzun isteyeceği tetkikler hiçbir üst limit olmadan yıllık 8 adetle sınırlıdır.

S.Sağlık Sigortamı Nasıl Kullanabilirim?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı sadece Sigorta Şirketinizin  anlaşması olan kurumlarda kullanabilirsiniz. Anlaşmalı kurumlara Sigorta Şirketinizin internet sitesi adresinden ulaşabilirsiniz. Hastahaneye gitmeden önce;Kullanmayı düşündüğünüz kurumun  SGK ve  Sigorta Şirketiniz ile anlaşmalı olmasına dikkat edilmelidir.

Hastahaneye gittiğinizde ise Branşın ve işlemlerinizi gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olmasını sorgulamanızı öneririz.

S.Hastanede Süreç Nasıl İşliyor ?

C.Tamamlayıcı sağlık sigortanızı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz, peki hastaneye gittiğinizde sigortanızı nasıl kullanacağınızı kısaca anlatalım. Unutmamanız gereken bir konu var geçmişten gelen bir rahatsızlığınız var ise sadece o rahatsızlık için poliçeniz geçerli olmayacaktır

Hastaneye Gidin

Hastanelerin özel sigortalar bölümünden muayene işleminizi başlatın

Tc Kimlik No İle İşlem

Tc kimlik numaranızı söyleyerek  hangi Sigorta şirketinden tamamlayıcı sigortanız olduğunu belirtin.

Sadece 15 TL Ödeyin

Provizyon anında sadece muayene için 15 tl SGK'nın katılım payını ödüyorsunuz.

Muayene Sonrası

Muayene sonrası eğer varsa tahlillerinizi ücretsiz oluyorsunuz, herhangi bir ücret ödemeden hastaneden ayrılabilirsiniz.

S.Sigortamı kullandığımda   Ben Katılım Payı Ödüyor Muyum?

C.Sadece ayakta tedavi işlemlerinde SGK’nın zorunlu tuttuğu 15 TL muayene ücreti tarafınızca anlaşmalı kuruma ödenecektir.

S.Sağlık Sigortasından Tüm Aile Üyelerim Tek Poliçede Yararlanabilir Mi?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan her bir sigortalı ayrı ayrı sigortalanmak şartı ile yararlanabilmektedir. Sigortalının, aile kapsamında SGK güvencesi olsa dahi, özel sağlık sigortası kişi bazlı yapılmaktadır. Aileniz için Sigortan Biz den özel fiyatlama isteyebilirsiniz.

 S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortam Yenileme Garantisi Sunuyor Mu?

C.Evet. Sigorta şirketlerinde farklılık göstermekle birlikte Sigortalının kesintisiz 3 ile 4 yıl boyunca aynı Sigorta şirketinden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı devam ettirmesi ,55 yaşından önce sigorta kapsamına alınmış olması ve son 3 veya 4yıl hasar prim oranı %70 ile %80 altında olması halinde Ömür Boyu Yenileme Garanti hakkı verilmektedir. 

S.Başka bir şirketten Özel sağlık sigortamız var ise haklarımızı bu poliçeye aktarabilir miyiz?

C.Bazı şirketler kabul ediyor. Bir çoğu ise başka şirketlerde özel sağlık sigortası olan kişilerin bu poliçeye diğer şirkette yenileme garantisi olsun olmasın, sigortalıya risk analizi yapılacak,limit katılım payı,ek prim veya muafiyet vb uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Sigorta şirketine göre değişiklik göstermekte birlikte Diğer şirkette yenileme garantisi olan kişiler değerlendirilerek yenileme hakları verilebilecektir.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçemi Kullanmak İçin Beklemem Gerekir Mi?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortanızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz,bu poliçede SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri haricinde bir bekleme süresi bulunmamaktadır. 

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortamda  İlaç Masrafları Poliçe Kapsamında Ödenir Mi?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçeniz kapsamında ilaç masrafları karşılanmamaktadır fakat SGK ile giriş yapılması nedeni ile ilaç masrafları SGK tarafından karşılanmaktadır. İlaç giderlerinizi SGK anlaşmalı Eczanelerden katılım payı ile temin edebilirsiniz.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçem Yurt Dışında Geçerli Mi?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yalnızca Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. KKTC de yurt dışı olarak geçmektedir.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçemi Hafta Sonları Kullanabiliyor Muyum?

C.Evet, poliçeniz üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alabilirsiniz.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesinde Doğum Teminatı Var Mı?

C.Bazı şirketlerin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinde   doğum teminatı bulunmaktadır.Bu teminattan faydalanmak için poliçe başlangıcında hamile olmamış olmanız yeterlidir.

 S.Anlaşmasız Hastanelere Giderek Size Fatura Gönderebilir Miyim?

C.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi anlaşmasız kurumlarda kullanılmamaktadır.Anlaşmalı kurum sözleşmelerinde  SGK ve sigorta şirketi arasında  zaman zaman sorun yaşandığından Hastaneye gitmeden önce kullanacağınız kurumu listelerden kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Mevcut Hastalıklarımı Kapsar Mı?

C.Sigortalı olmadan öncesine dayanan mevcut hastalıklar kapsam dışındadır.

S.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesinde Günlük Muayene Limiti Mevcut Mudur?

C.Günlük muayene limiti bulunmamaktadır.  Ayakta Tedavi muayene limitinizi yıl içerisinde istediğiniz koşulda kullanabilirsiniz.

S.Aynı Gün 2 Farklı Doktora Yapılan Muayene Limitten Düşer Mi?

C.Evet, muayene olduğunuz her farklı doktor limitinizden düşecektir. Kontrolleriniz için 10 gün süresini kaçırmamanız gerekmektedir. 10 gün sonrası talep edilen her muayene doktor limitinizden düşecektir.

S.Poliçem Kapsamında Göz doktoruna gidip Gözlük Alabiliyor Muyum?

C.Göz doktorunuz ile ilgili harcamanızı poliçeniz karşılar ancak Gözlük, lens ve lens suyu ile ilgili giderler kapsam dahilinde değildir.

S.Sürekli kullandığım ilaçlar için nasıl bir işlem yapmam gerekiyor, poliçemi sürekli ilaç kullanımlarımı karşılıyor mu?

C.Hayır ,poliçede ilaç teminatı bulunmamaktadır.

S.Poliçem Kapsamında Diş Doktoruna Gidebiliyor Muyum?

C.Hayır, Diş ve ilgili giderler kapsam dahilinde değildir.

S.Poliçem Kapsamında Fizik Tedavi ye  Gidebiliyor Muyum?

C.Evet, Şirketlere göre değişmekle birlikteYıllık olarak 20 ile 30 seansa kadar teminat kapsamında.

Örnegin;Doktorunuz 10 seanslık Fizik Tedavi önerdi,bu işlem  muayene adedinizden düşer.Seanslar bitti Doktorunuz bir 10 seans daha Fizik Tedavi olmanızı önerirse bu işlem yine muayene adedinizden düşecektir.

S.Poliçem Suni Uzuv ve Tıbbi malzemeyi karşılıyor mu?

 C.Suni uzuv ve yardımcı tıbbi malzeme gibi malzemeler SGK nın karşıladığı koşullarda, yapılacak işlemin anlaşmalı kurumlarda yapılması koşulu ile karşılanır.

 

S: Trafik poliçemden arabamdaki hasarları karşılayabilir miyim?

C: Trafik poliçesi bir kaza nedeniyle sadece kazaya karışan diğer araç ve kişilere verdigimiz bedeni ve maddi zararları karşılar. Aracımızda olan hasarları karşılayan sigorta Kasko'dur.

S: Zorunlu trafik sigortasinin teminatlari nelerdir?

C: Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm

S: Trafik sigortası kaza sonucundaki tedavi masraflarımı karşılar mı?

C: Trafik Sigortası karşı tarafa verdiğiniz bedeni ve maddi zararları kapsar.

S: Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden yüksek olabilir?

C: Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir ve her şirketin primi farklı olabilir. Bu sebeple ticari taksilerin primi otomobilden daha yüksektir seklinde bir genelleme yapılmasi dogru değildir.

S: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

C: Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

S: Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

C: Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortasi Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasi yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

S: Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

C: Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortasi bu masrafları da kapsar.

S: Trafiğe ilk kez çıkan araçların poliçeleri hangi kademeden tanzim edilir?

C: Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) prim arttırımı ya da indirimi uygulanmayan basamaktan poliçe tanzim edilir.

S: Trafik sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

C: Trafik sigortasında primler her sigorta şirketi tarafından serbestçe belirlenir.

S: Aracımın tescil tarihi üzerinden 15 gün geçti . Gün geçti diye zamlı prim mi ödeyeceğim ?

C: Tescil tarihinden itibaren 30 güne kadar herhangi bir zamlı prim alınmaz. Geçen her 30 gün için % 5 zamlı prim uygulanır. Gecikme zammı % 50 ile sınırlıdır.

S: Aracımı sattım, yeni alıcıya trafik sigorta poliçem devir olabilir mi?

C: Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

S: Evimin önünde park halinde duran aracıma birisi vurup kaçmış, ne yapmam lazım?

C: En yakin polis yada jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Sigorta şirketlerimizin sizler için sunduğu 7/24 saat yardım hizmetinden yararlanabilir,arabanızı çekici ile en yakın servise çektirebilirsiniz.

S: Trafik sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir ?

C: Hasarsızlık ve sürprim oranları aşağidaki gibidir:

 

Basamak
No
Hasarsızlık
İndirimi%
Prim
Arttırımı%
7 20  
6 15  
5 10  
4 -  
3 - 20
2 - 40
1 - 60