Bireysel Emeklilik İle İlgi Bilgiler

S.Bireysel emeklilik sistemine katıldığımda, prim ödemeye devam ettiğim SGK dan çıkabilir miyim?

C.SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı zorunlu sigortalardır. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girdiğinizde, bunlardan çıkmanız söz konusu olamaz.

S.BES sahibiyim kaç yaşında emekli olabilirim?

C.Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 56 yaşınızı tamamladıktan ve en az 10 yıl boyunca sistemde kaldıktan sonra emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

S.Sisteme kimler katılabilir?

C.Bireysel Emeklilik Sistemi’ne medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan ya da çalışmadan da programa katılabilirsiniz.

S.Nasıl katılabilirim?

C.Bireysel Emeklilik Planları ile sisteme girebilir, tercih ve ihtiyaçlarınıza göre emeklilik planınızı belirleyebilirsiniz. Sigortan i arayın yardımcı olalım.

S.Sistem nasıl işler?

C.Bireysel Emeklilik Sistemi ile yaşamınız boyunca düzenli olarak yapacağınız küçük tasarrufları uzun vadede değerlendirebilirsiniz. Sistemin amacı, emeklilik ve yaşlılıktaki nakit ihtiyaçlarınız için birikim yapmanızdır.

S.Kar payı nedir?

C.Emekliliğinizde ihtiyacınız olacak geliri sağlamak için düzenli olarak biriktireceğiniz tutardır. Belirlediğiniz katkı payı tutarını, yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık olarak yatırabilirsiniz.

S.Ne Kadar ödeme yapmalıyım?

C.Emekli olduğunuzda da kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için, bugünkü gelirinizin en az %10’uyla yatırım yapmanızı öneriyoruz.

S.Vergi avantajım var mı?

C.Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girerek hem yatırımın değerlendirilmesinde, hem de düzenli gelir ya da toplu para alma dönemlerinde önemli vergi avantajlarından faydalanabilirsiniz.

S.Birikimlerinizi değerlendirirken:
C.Emeklilik yatırım fonları getirileri gelir vergisinden muaftır.

Sistemden ayrılırken:
Vergi mevzuatı uyarınca sistemde 10 yıldan az süreyle katkı payı yatırarak sistemden ayrıldığınızda emeklilik hesabınızdaki toplam getiri üzerinden %15, 10 yıl süreyle katkı payı yatırıp 56 yaşınızı tamamlamadan ayrıldığınızda %10, 10 yıllık süre ve 56 yaşını tamamlayarak emeklilik hakkı kazandığınızda ise toplam getiri üzerinden %5 stopaj uygulanır.

S.Temel kesintiler nedir?

C.Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, emeklilik şirketlerinin sistemin uygulanmasına yönelik yaptığı yasal kesintiler şunlardır:

Giriş aidatı: Teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarı dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde tanımlanmıştır:

Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde ayrılanlar için aylık brüt asgari ücretin% 75’i
b) Sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren üç yılını dolduran sözleşmelerden beş yıldan önce ayrılanlar için aylık brüt asgari ücretin %50’si tutarındadır.

Yönetim gideri: Bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında, sözleşmenin ilk beş yılı süresince, her yıl için aylık brüt asgari ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutar ile sınırlı olmak üzere birikimin üzerinden yönetim gider kesintisi yapılabilir.

Giriş Aidatı tanımlanmış sözleşmelerde, giriş aidatının tamamı başka şirkete aktarım ya da sistemden ayrılma tarihine kadar ertelenmiştir. Giriş Aidatı tanımlanmamış sözleşmelerden veya yürürlük tarihinden itibaren 5 yılını dolduran sözleşmelerden giriş aidatı tahsil edilmez.Beş yıllık sözleşme süresi dolmadan şirketten ayrılma halinde, her sözleşme yılı için ilgili takvim yılının Ocak ayında geçerli olan aylık asgari brüt ücretin %8,5’ine karşılık gelen tutarın, sözleşmenin beşinci yılı sonuna kadar olan süreye karşılık gelen toplam tutarından ayrılma tarihine kadar yönetim gider kesintisi adı altında tahsil edilmemiş olan kısmı, ertelenmiş giriş aidatı olarak sözleşmenin birikiminden tahsil edilir.

Tahsil edilmeyen yıllara ait kesintinin hesaplanmasında, ayrılma tarihindeki ilgili takvim yılının Ocak ayında geçerli olan aylık asgari brüt ücret dikkate alınır.

Fon işletim gideri: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde emeklilik şirketleri, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan gider kesintisi yapabilir. Bu kapsamda yapılacak toplam kesinti, fon işletim giderine ilişkin kesinti dahil, Para Piyasası Fonları'nda yıllık %1,09'u, Kamu, Özel Sektör, Uluslararası Borçlanma Araçları Fonları, Kıymetli Madenler, Endeks Fonları'nda yıllık %1,91'i, Hisse ve diğer fonlarda yıllık %2,28'i aşamaz.

S.Yatırımlar nasıl değerlendirilir?

C.Bireysel emeklilik planınıza yatırdığınız katkı payları, emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir.

S.Emekli olunca birikimlerimi nasıl alabilirim?

C.Emekliliğe hak kazandıktan sonra birikimlerinizi geri almanız için size farklı seçenekler sunuyoruz:

Birikimlerinizin tamamını veya bir kısmının ödenmesini talep edebilirsiniz.

Düzenli gelir elde etmek isterseniz birikimlerinizi geri ödeme programı için hazırlanmış Emeklilik Gelir Planı'na aktarabilirsiniz.