Otel Sigortası

Otel Sigortası ;

Büyük özverilerle kurduğunuz otelinizi her daim korumak ve müşterilerinizi güvence altına almak istiyor, hayatın öngörülemeyen risklerinden kaynaklanabilecek zararlara karşı kaygılanıyorsunuz, biliyoruz. Artık aklınızdaki endişeleri, hem otelinizi hem de müşterilerinizi kapsayan Otel Paket Sigortası ile azaltabilirsiniz. Bu ürünümüz ile işletmenizi güvence altına alırken, aynı zamanda müşterilerinizin işletmenizden kaynaklı uğrayabileceği zararları karşılıyoruz. Gelin siz de Otel Paket Sigortası yaptırın, otelinizin 365 gün güvende olduğunu bilmenin ferahlığını yaşayın.

  • Ana Teminatlar ve Ek Teminatlar

Yangın, yıldırım, infilak Deprem Dahili su Duman Fırtına Kar ağırlığı Yer kayması Yakıt sızması Taşıt çarpması Enkaz kaldırma masrafları

  • Otel Paket Ek Teminatlar

Yeni Yatırımlar Eksik sigortaya karşı koruma Kira kaybı Kazı sonucu yer kayması Dolu Fiziksel Zararlar İzolasyon eksikliği Çalışanlara ve müşterilere ait eşyalar Yakıt Sızıntısı Sprinkler sızıntısı teminatı Hasar sonrası mimar, mühendis danışmanlık masrafları Kilit Değiştirme Masrafları

  • İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir:

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Yangın mali mesuliyet Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu Sel ve su baskını (seylap) Hırsızlık Cam ve ayna kırılması Aşağıda belirtilen branşlar da Sigortalı' nın talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir. Yangına Bağlı Kar Kaybı Elektronik Cihaz Makine Kırılması İşveren Mali Mesuliyet Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Taşınan Para Emniyeti Suistimal Ferdi Kaza

  • Otel Sorumluluk Teminatları 

Asansör Mali Mesuliyet Gıda Zehirlenmesi Spor Etkinlikleri ve Sağlık Klübü Otel Garaj Mali Sorumluluk ve Valet Parking Müşteri Eşyaları Müşteri Nakit Kara/Deniz Taşıtları Hatalı Tıbbi Müdahale Kiracı İşletmeler Sorumluluk Çocuk Bakım Renevasyon ve Arızi İnşaat İşleri

  • Merak Edilenler 

İşletmemde çalışanlarıma ait eşyalar teminat altında mı?

Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, sigortalı çalışanının mallarına poliçe ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararlar (çanta, eşya, vb.) poliçede belirtilen limit ile teminat kapsamındadır. Nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.

İşletmemde hasar olması halinde müşterilerimin mağdur olmaması için konaklamanın başka bir rizikoda devam etmesi konusunda poliçem bana gerekli desteği sağlayacak mı?

Yangın ve Ek teminatları, GLKHHKNH-terör risklerinin birinin gerçekleşmesi sonucunda otelin kısmen veya tamamen kullanılamaz hale gelmesi durumunda Rezervasyonu bulunan müşterilerin otelin kullanılabilir başka kısımlarına aktırılmasının mümkün olmadığı hallerde, rezervasyonu olan müşterilerin rezervasyon süresini geçmemek kaydıyla poliçede belirtilen limitlere kadar eşdeğer bir otele aktarılması için gerekli olan makul, ek masraflar (eş değer, alternatif oteldeki konaklama maliyeti ile sigortalının ilgili müşteriler için katlandığı konaklama masrafları arasındaki fark) için ödenecek tazminat poliçede belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucu poliçede belirtilen limit ile teminata dahildir. Azami tazminat süresi 7 gün ile sınırlıdır. Yangın ve Ek Teminatlarına bağlı beher hasarda 3 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır

Otelde konaklayan müşterilerimin spor etkinlikleri esnasında başlarına gelebilecek olan zararlar teminat altında mı?

Otel konaklayanlarının ve diğer müşterilerin spor salonunda, havuzda, saunada ve sahilde uğrayabilecekleri zararlar ile otelin sorumluluğunda olan spor aktivitelerinde bulunması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlar sonucu sigorta ettirene yöneltilebilecek hukuki sorumluluklar teminata dahildir. Scuba diving, paraseling, yamaç paraşütü, jet ski teminat dışıdır..

İş yerinizi sigortalarken nelere dikkat etmelisiniz?

İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir. Bunların dışında işletmenizin deniz kenarında ve şehir merkezinde olması konusundaki beyan oldukça önemlidir. Bu beyana göre deniz taşıtları çarpması, fırtına gibi risklerin değerlendirilmesi özellik arz etmektedir.

BİR İZ BIRAKIN

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha