Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası

Kefalet Sigortası- İşletme Sigortaları 
 

Herhangi bir mal veya hizmet alım bedelinin ödenmemesi durumunda, bu sorumluluğun bir başkası tarafından üzerine alınmasına kefalet denilmektedir.

Sigortacılık genel anlamda bir risk yönetim işidir. Bu sigortanın ortaya çıkma sebebini de, özellikle bir ihale, proje ya da mal ve hizmet ticareti kapsamında, teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yapılandırılmış olması olarak tanımlayabiliriz. Kefalet senedi veya teminat deyince akla artık, Kefalet sigortası gelmektedir. Kamu ihalesine katılanların zorunlu olarak vermesi gereken teminatın yerini günümüzde kefalet sigortası almıştır. Teminat mektubu veya kefalet sigortası ihale kurumunu, yüklenicinin herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda koruduğu için özellikle Kamu ihalelerinde zorunlu kılınmıştır. Kefalet sigortası, İnşaatların tamamlanmasını garanti eden formans teminatı ile Kamu ihalelerine katılacakların verecekleri geçici veya kesin teminatların düzenlenmesine yöneliktir.  

Kamu ihalesine katılmak istiyorsanız, kefalet senedi / teminat mektubu ile ilgili daha fazla bilgi almak için Sigortan Biz den destek alabilirisiniz. 
Ülkemizde, özellikle işletmeler için önemli olan ve Ödeme Teminatı, Sözleşme Teminatı,  Kamu İhaleleri Teminatı,  İmalat / Bakım / Onarım teminatı gibi alternatif  seçenekler de sunan Kefalet sigortası adlı ürünün, sigorta şirketleri vasıtasıyla sağlanması ticari hayata yeni bir soluk getirecektir.

EKAP üzerinden herhangi bir kamu ihalesine teklif vermek için de mutlaka Kefalet sigortası yaptırılması zorunludur.Bu sigortanın zorunlu kılınmasını nedenini; *EKAP Platformu üzerinden katılımı gerçekleştirilen, Kamu ihale şartlarından biri de teklif edilen veya taahhüt edilen işin yapılamaması riskine karşılık, belli bir oranda katılımcılardan zorunlu  teminat istenmesi olarak ta açıklayabiliriz.

Bu ihtiyaç doğrultusunda  Kamu İhale Kurumu (KİK) nun zorunlu tuttuğu veya Elektronik Kamu İhale Platformunun (EKAP) da zorunluluklar içerisinde belirtilen Teminatı; Sigorta şirketleri, yaptıkları sigorta poliçesi ve düzenlenen Kefalet Senedi ile tıpkı bankalar vasıtasıyla oluşturulan teminat mektubunda olduğu gibi, kefalet sigortası ile riski üstlenen durumuna geçmektedir. 

Kefalet Sigortası Yaptırmak İçin Ne Gereklidir?


Kefalet sigortası süresi belirtilen süreden önce de sonlanabilmektedir. Bu durumun oluşması için gerekli haller konusunda sigorta genel şartlarında bulunan şartların yerine gelmiş olması esası bulunmaktadır. 

Süreci başlatmak ve Kefalet Sigortası yaptırmak için gerekli belgelerin bir kısmı aşağıda listelenmiştir;

Gerekli belgeler arasında;
Vergi levhası,
Son iki yıl cari döneme ait mizan,
Son iki yıla ait bilanço,
Son iki yıla ait cari dönem gelir tablosu,
İmza sirküleri,
Ticaret sicil gazetesi, Findeks raporu,
Biten ya da devam eden işler bulunuyor ise bu işlerin raporu,
Firma faaliyet raporu,
Hakediş tablosu,
İletişim bilgileri,
Kefalet teminat türü,
Varsa kefalet senedi lehtar bilgisi,
Kefale tutarı bilgisi,
Kefaletin geçerlilik süresi gibi bilgileri ve belgeleri sunmak zorunludur

Kefalet Sigortası Özellikleri Nelerdir?

* Üçüncü kişinin zararlarını sigortalı adına telafi eden sigorta tipidir.
* Sigorta şirketi kefalet sigortası ile sigortalının kefili olarak, sigortalı üçüncü kişiye olan borcunu yerine getirmediği taktirde üçüncü kişinin maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi kabul eder.
* Kefalet sigortasının bir diğer avantajı da borçlunun bankalar neznindeki kredi limitlerinin kulanılmamasıdır.

Kefalet Sigortası Türlerini ;

İhale Geçici Teminatı: Amir’in ihalenin tamamlanması öncesinde ihaleden ayrılması, ihale sözleşmesini imzalamaktan vazgeçmesi, sunması gereken teminatları sunamaması riskine karşı teminat sağlar. 

Performans Teminatı:Amir’in işin gerekliliklerini sözleşmede belirlenen şartlara uygun şekilde yerine getirmemesi riskine karşı teminat sağlar.

İmalat Bakım Onarım Teminatı:İnşaat, mühendislik ya da makine üretimi gibi iş performansının iş teslimi sonrasında değerlendirildiği hallerde, iş teslimini takiben belli bir süre sonra işçilik kusuru sonucu ortaya çıkan zararlara karşı teminat sağlar. 

Gümrük ve Mahkeme Teminatı:Vergi daireleri, gümrük idareleri ve mahkemelerin lehdar olarak yer aldığı, bir dava açılabilmesi, gümrükten malın çekilebilmesi veya gümrükleme işleminden doğan hata nedeniyle doğabilecek kamu alacağının karşılanması için sigorta ettirenden talep edilen kefalet teminatı türüdür. 

Sözleşme Teminatı şeklinde sıralayabiliriz:Borçlunun sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini gerektiği şekilde yerine getirmemesine karşı teminat sağlar. 


Not: Teminatı zorunlu kılan, Kamu ihale kurumu(KİK) veya EKAP Elektronik Kamu İhale Platformun da değişen kanun ve yasalar nedeniyle meydana gelecek düzenlemelerden, Sigortan Biz sorumlu değildir. Güncel ve daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen bizi arayınız. 

 

Kamu ihalesine katılım için Kefalet sigortası ne zaman gerekli olur?

Kefalet Sigortası Ne Zaman Gereklidir ?

EKAP üzerinden yayınlanan Kamu ihalelelerine katılabilmek ve yer alabilmek için gerekli olan işlemlerde takip edilmesi gereken bir takım prosedürler vardır. Bunlardan bir tanesi de ihaleye katılabilmek için zorunlu kılınan gereksinimlerden olan teminat mektubu veya nakit karşılık yerine geçebilecek kefalet sigortası veya diğer adıyla kefalet senedinin yaptırılması ve kuruma  sunulmasıdır.


Elektronik İhale Kamu Platformu’nun kısaltılmış adı olarak bilinen EKAP tüm kamu alımlarını yayınladığı bir platformdur. İlgili Kamu ihalesi EKAP üzerinden yayınlandıktan sonra ilgili araştırma yapılır ve gerekli şartlar ihale ile ilgilenen şirketler tarafından öğrenilebilir. Eğer bu şartların tamamının karşılandığı düşünülüyorsa ihale katılımının kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Kefalet senedi olarak ta bilinen Kefalet Sigortası tam bu noktada devreye girmektedir. Diğer tüm koşulların sağlandığı var sayılarak, kamu ihalesine katılım koşullarından olan nakit karşılık veya teminat mektubu yerine de geçebilecek  kefalet senedini (kefalet sigortası) ilgil kuruma ileterek ve toplam ihale bedelinin toplamda %3 ünden az olmama ön koşulunu da sağlayarak kamu ihalesine katılım sağlanabilmektedir.
 

Kafelet Sigortasının Kanun Maddeleri :

Kamu ihaleleri teminatı: Sigortalının, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata tabi ihalelerde kefalet senedinin gelir kaydedilmesine neden olabilecek risklerine karşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süreli, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür.  Bu teminat, ekli klozlar dahilinde verilir.

 

Kamu alacakları teminatı: Sigortalının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna istinaden kamu alacağını ödememesi riskine karşı kayıtsız - şartsız, kesin, asli, sigortalının yükümlülüğünden bağımsız, süresiz, ilk talepte ödeme kaydını içeren teminat türüdür

BİR İZ BIRAKIN

Lütfen Bekleyiniz... Yükleniyor

Captcha